Полтавський професійний ліцей сфери послуг

Методичні комісії

Основною організаційною формою колективної методичної роботи у ПОЛТАВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ СФЕРИ ПОСЛУГ є методичні комісії.

Метою їх діяльності є залучення педагогів ліцею до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи педагогів, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів навчально-виховної роботи.

В ліцеї працює три методичних комісії.