Полтавський професійний ліцей сфери послуг

Приймальна комісія

Прийом  до ліцею здійснює приймальна комісія.

Очолює приймальну комісію директор ліцею, який наказом визначає та затверджує персональний склад  комісії і порядок її роботи.

Правила прийому до ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі згідно з Типовими правилами, та затверджуються директором ліцею за погодженням Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації не пізніше 1 грудня поточного року.

Приймальна комісія:

• організовує прийом заяв та документів;

• проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

• видає вступнику розписку про прийом документів, завірену підписом відповідального секретаря приймальної комісії та печаткою ліцею;

• організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

• приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в ліцей,  оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

• організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

• вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

Правила прийому

Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди.

Правила прийому містять таку інформацію:

  • перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
  • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
  • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;
  • форми та ступеневість навчання;
  • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;
  • перелік профільних предметів для конкурсного відбору вступників;
  • порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування  вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
  • порядок розгляду оскаржень результатів конкурсного відбору;
  • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години).

Форма навчання – денна.

Порядок роботи приймальної комісії

Приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю  з 8.00 до 16.45.

Прийом документів на навчання проводиться відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів з 4 березня 2022 року до 31 серпня 2022 року. За рішенням Міністерства освіти і науки України та/або Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації набір до закладу освіти може бути продовжено.

Відповідно до Постанови головного санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 10 „Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у звʼязку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)ˮ при прийомі на навчання до Полтавського професійного ліцею сфери послуг у 2022 році в обов’язковому порядку забезпечується дотримання протиепідемічних заходів (масковий режим, використання антисептиків, соціальне дистанціювання, температурний скринінг тощо).

Для вступу до ліцею необхідно подати документи:

1.  Заяву (пишеться у навчальному закладі).

2.   Документ про освіту (оригінал).

3   Довідку з місця проживання та склад сім’ї.

4.   Автобіографію (зразок наведений нижче).

5.  Медичні довідки про стан здоров’я (086/о ,086-1/о, 063).

6.  6 фотокарток розміром 3х4.

7. 3 копії паспорта або свідоцтва про народження.

8.  3 копії ідентифікаційного  коду.

9.  Документи про пільги (за наявності).

ЗРАЗОК АВТОБІОГРАФІЇ

Автобіографія

Я, Дмитренко Катерина Олексіївна, народилася 28 грудня 2007 року в м. Гадяч. Пізніше разом з родиною переїхала в місто Полтава.

Протягом 2013-2022 років навчалася в Полтавській загальноосвітній школі №9. Під час навчання в школі відвідувала додаткові уроки з англійської мови, а також спортивні секції з плавання та туризму, була фізоргом класу.

Батьки:

Батько – Дмитренко Олексій Олександрович, 1974 року народження, працює лікарем-стоматологом в Полтавській обласній стоматологічній поліклініці.

Мати – Дмитренко Надія Сергіївна, 1973 року народження, працює бухгалтером  на приватному підприємстві «Силует».

Молодша сестра Юлія навчається в 8 класі ЗОШ №25.

Зараз проживаю  за адресою: 36027, м. Полтава, вул. Шевченка, б. 9, кв. 12. Тел. 11-23-45.

                   3 червня 2022р.                             Підпис_________