Профспілка

Первинна профспілкова організація –  це добровільне об’єднання членів профспілки, які , як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно.

Мета створення – здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, також особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів.

Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через:

  • виборні органи, утворені відповідно до статуту (положення);
  • профспілкового представника – в організаціях, де виборні органи не створюються.

Для захисту членів Профспілки, яких вона об’єднує, Первинна організація виконує такі завдання:

  1. Здійснює представництво та захист інтересів працівників при вирішенні індивідуальних та колективних трудових  відносин.
  2. Веде колективні переговори, укладає колективний договір, контролює його виконання.
  3. Здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, охорону праці та зайнятість.
  4.  Залучає членів Профспілки до активної роботи в Первинній організації, солідарних заходах Профспілки.
  5. Сприяє організації та проведенню оздоровчих, культурно-масових, спортивних та інших заходів Профспілки.
  6. Залучає працівників Закладу охорони здоров’я, працівників та студентів (учнів) навчального закладу до складу Профспілки.
  7.  Бере участь у фінансовому забезпеченні діяльності виборних органів Профспілки, організацій Профспілки.

Склад профспілкового комітету:

Спільний доступ на print
Спільний доступ на facebook
Спільний доступ на telegram
Спільний доступ на skype
Спільний доступ на email