Полтавський професійний ліцей сфери послуг

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників –  важливий етап діяльності закладу освіти.

Це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників

За підсумками засідання атестаційної комісії ПОЛТАВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ СФЕРИ ПОСЛУГ (від 09.10.2023, протокол № 2), визначено список педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2024 році у черговому порядку:

До уваги педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2024 році

  1. Адреса електронної пошти для подання документів в електронній формі:
    attestation-pplsp@ukr.net
  2. Строк подачі документів, що свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення (у друкованій та електронній формі – формат РВЕ, кожен документ в окремому файлі) 11-16 жовтня 2023 року.
  3. Строк проведення атестації – 26 березня 2024 року.

Портфоліо педагогічних працівників, які атестуються у 2024 році

Матеріали портфоліо розкривають діяльність педагогів за весь міжатестаційний період.

Вони створені з метою:

  • аналізу та узагальнення роботи;
  • відображення динаміки професійного росту;
  • представлення досвіду роботи найбільш повно і ефективно.