Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників –  важливий етап діяльності закладу освіти.

Це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників

  • Закон України «Про освіту», ст. 54;
  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року №930 «Типове Положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 року за №1255/18550 (зі змінами);
  • Наказ МОН № 1135 від 08.08.2013 року “Про внесення змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;
  • Наказ МОН № 1473 від 20.12.2011 року “Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;
  • Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-141 від 04.03.2020 р. «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2020 року №800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників».

Портфоліо педагогічних працівників, які атестуються у 2022 році

Матеріали портфоліо розкривають діяльність педагогів за весь міжатестаційний період.

Вони створені з метою:

  • аналізу та узагальнення роботи;
  • відображення динаміки професійного росту;
  • представлення досвіду роботи найбільш повно і ефективно.

Спільний доступ на print
Спільний доступ на facebook
Спільний доступ на telegram
Спільний доступ на skype
Спільний доступ на email