Полтавський професійний ліцей сфери послуг

Методична служба

Метою системи методичної роботи у ПОЛТАВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ СФЕРИ ПОСЛУГ є організація робочого простору, який задовольняв би професійним та загальнокультурним потребам педагогічних працівників у їх творчій самореалізації. Зважаючи на швидкі темпи розвитку інноваційних технологій в освіті, а також інтерес педагогів до самоосвіти, постала необхідність побудувати методичну роботу закладу освіти, яка б забезпечила удосконалення  освітнього  процесу й створила сприятливі умови щодо підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників.

Методичну роботу у ПОЛТАВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ СФЕРИ ПОСЛУГ побудовано з урахуванням особливостей змісту та організації навчально-виробничого процесу. Вона здійснюється шляхом активної взаємодії всіх методичних підрозділів, творчої співпраці адміністрації та педагогічних працівників закладу освіти.

Центральною ланкою методичної роботи в ліцеї є робота педагогічного колективу над реалізацією єдиної науково-методичної проблеми „Впровадження цифрових технологій у процес підготовки кваліфікованих робітників ЗП(ПТ)О”. Вона чітко простежується як у діяльності педагогічної ради – головного органу методичної роботи, так і в роботі методичних комісій, при проведенні семінарів, нарад, круглих столів тощо.

Методичну роботу в ліцеї координує методист Швецова Вікторія Андріївна – спеціаліст вищої категорії, стаж роботи на посаді – 14 років; за фахом – учитель математики і фізики.