Передовий педагогічний досвід

Виставка
перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників
ПОЛТАВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ СФЕРИ ПОСЛУГ

Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня.

М. Ебнер-Стенбах

Не можна передати досвід – можна передати ідею, на основі цієї ідеї шукати свої цікаві методи, створювати свою методику.

В.О.Сухомлинський

На сучасному етапі модернізації освіти посилено увагу до особистості, спрямовано зусилля педагогів на розвиток творчого потенціалу учасників освітнього процесу. Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання інноваційних технологій, творчого пошуку нових чи вдосконалених концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, виховання.

Саме такі нові ідеї, підходи, методи, технології ХХІ століття дають змогу досить ефективно розв’язувати завдання виховання та освіти

Результат творчої праці педагога (групи працівників освіти), що має новизну, актуальність, наукову обґрунтованість, цілеспрямований педагогічний результат, який відображається в рисах і вміннях особистості здобувача освіти – це перспективний педагогічний досвід.

Спільний доступ на print
Спільний доступ на facebook
Спільний доступ на telegram
Спільний доступ на skype
Спільний доступ на email