Права та обов’язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти мають право на:

 • належні умови навчання за обраною професією;
 • матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • безкоштовне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;
 • матеріальну допомогу;
 • оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;
 • безкоштовне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 • безпечні і нешкідливі умови праці та навчання.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги навчальних програм і систем контролю знань, умінь, навичок;
 • систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадський рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку;
 • виконувати під час проходження виробничої практики нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;
 • дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;
 • бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виховному процесі;
 • збитки, що навмисно заподіяні здобувачами освіти підприємству-замовнику кадрів відшкодовувати особисто або за рахунок батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку ліцею, незадовільну успішність до здобувача освіти застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з закладу освіти.

Здобувач освіти може бути відрахований з ліцею за:

 • власним бажанням;
 • незадовільну успішність, поведінку;
 • невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
 • вироком суду, що набрав чинності;
 • грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку ліцею.
Спільний доступ на print
Спільний доступ на facebook
Спільний доступ на telegram
Спільний доступ на skype
Спільний доступ на email