Полтавський професійний ліцей сфери послуг

Навчання осіб з особливими освітніми потребами

Активне прагнення України приєднатись до європейської спільноти сприяє поступовому формуванню міжнародних підходів і в сфері освіти, одним із яких є ідея надання освітніх послуг дітям з особливими потребами. В результаті переходу більшості суспільства до демократичних цінностей, поваги основних прав та свобод особистості, з’явилася концепція соціального залучення, частиною якої є інклюзивна освіта. Концепція виникла у відповідь на соціальну нерівність, спричинену новими умовами ринку праці та недосконалістю існуючої системи соціального забезпечення.

Інклюзивна освіта має на меті ліквідацію соціальної ізольованості, вона передбачає особистісно зорієнтовані методи навчання, в основі яких – індивідуальний підхід до кожної дитини з урахуванням усіх її індивідуальних особливостей – здібностей, особливостей розвитку, типів темпераменту, статі, сімейної культури тощо.

Основними завданнями інклюзивного навчання у ЗП(ПТ)О  є: здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до державних стандартів П(ПТ)О; забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; активне залучення до громадського життя; створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку; створення позитивного мікроклімату у освітньому закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими освітніми потребами з іншими учнями; забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами; забезпечення належної професійної підготовки осіб, з особливими потребами та інвалідів; надання відповідної робітничої кваліфікації; надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.

Інклюзивна освіта: інтернет-ресурси

1.     Постанова КМУ від № 636 10.07.2019 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Про затвердження Порядку організ… | від 10.07.2019 № 636 (rada.gov.ua)

2.     Комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради»

https://komunalnij-zaklad-inklyuzivno-resursnij-tsentr-poltavskoji-mis.webnode.com.ua/

3. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»

http://www.ussf.kiev.ua/

4. Розробка і впровадження моделі інклюзивної освіти

https://vseosvita.ua/library/rozrobka-i-vprovadzenna-modeli-inkluzivnoi-osviti-232855.html

5. Інклюзивна освіта: навчальний посібник

https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf

Висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівлі та приміщень, в яких здійснює свою діяльність Полтавський професійний ліцей сфери послуг