Полтавський професійний ліцей сфери послуг

Прозорість та інформаційна відкритість

Шановні відвідувачі сайту!

Сторінка ведеться та регулярно оновлюється на виконання статті 30 Закону України “Про освіту”.

1. Статут закладу освіти

Статут Полтавського професійного ліцею сфери послуг

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Ліцензія на підготовку кваліфікованих робітників

3. Свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Свідоцтво про атестацію Полтавського професійного ліцею сфери послуг

4. Структура та органи управління закладу освіти

Заклад підпорядкований Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації і не має відокремлених підрозділів.

5. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітній процес забезпечують 27 педагогічних працівників, з яких 9 викладачів, 12 майстрів виробничого навчання, 6 інших педпрацівників.

Викладачів вищої категорії – 6 осіб, педагогічне звання „викладач-методист” мають 4 особи, „старший викладач” – 2 особи. 7 майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання „майстер виробничого навчання IІ категорії” та „майстер виробничого навчання I категорії”.

Основні показники кадрового складу за кожною професією:

Забезпечення викладачами усіх навчальних дисциплін навчального плану – 100%;
Відповідність фахової освіти педагогічних працівників – 100%;
Забезпечення викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну категорію – понад 25%;
Забезпечення майстрами виробничого навчання – 100%;
Забезпечення майстрами виробничого навчання з відповідною фаховою освіто – 100%;
Наявність у майстрів виробничого навчання відповідної кваліфікації – 100%.

Детальніше про персональний склад педагогічного колективу:

6. Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладі освіти

Перелік професій

Детальніше про професію Кравець. Закрійник

Детальніше про професію Перукар

Детальніше про професію Візажист

Детальніше про професію Манікюрник

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Ліцензований обсяг за ОКР “кваліфікований робітник” – 300 здобувачів освіти, фактично навчається – 142 (станом на 01.02.2023).

План набору у 2023 році – 60 здобувачів освіти.

Детальна інформація про ліцензійний обсяг та контингент закладу у Реєстрі суб`єктів освітньої діяльності

8. Мова (мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу є українська.

9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Вакансії відсутні (станом на 01.01.2024).

Порядок і умови проведення конкурсу будуть оприлюднені у разі появи вакансій.

10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Ознайомитися з матеріально-технічним забезпеченням Полтавського професійного ліцею сфери послуг

Обладнання навчальних приміщень для здійснення загальноосвітньої підготовки

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Qze7e5GFIvsEhLovbErZgy7xTlsE4ixs8Z3hseREOM/edit

11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Кімнати для проживання студентів (гуртожиток)

12. Результати моніторингу якості освіти

Результати за І півріччя 2022-2023 н.р.

13. Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт директора Полтавського професійного ліцею сфери послуг за 2020-2021 н.р.

Звіт директора Полтавського професійного ліцею сфри послуг про виконання умов контракту за період з 17.08.2020 по 16.08.2022

14. Правила прийому до закладу освіти

Правила прийому до Полтавського професійного ліцею сфери послуг у 2022 році

Правила прийому до Полтавського професійного ліцею сфери послуг у 2023 році

15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівлі та приміщень, в яких здійснює свою діяльність Полтавський професійний ліцей сфери послуг

16. Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Здобуття первинної професійної підготовки у Полтавському професійному ліцеї сфери послуг здійснюється за регіональним замовленням і безкоштовне для здобувачів освіти.

17. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Інформація на оновленні…

18. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Права та обов’язки здобувачів освіти

19. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

План заходів Полтавського професійного ліцею сфери послуг, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) у 2022-2033 навчальному році

20. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Зразок заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

21. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Порядок виявлення, розгляду та реагування на випадки булінгу

22. Кошторис

Кошторис на 2023 рік

23. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Звіт про фінансові результати за 2022 рік

24. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Інформація на оновленні…

25. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Інформація відсутня.